Öresundsförbindelsen

Alla säkerhetsdörrar i Öresundstunneln är tillverkade av oss. De är byggda enligt strikta säkerhetskrav för att stå emot både rök och brand.

läs mer & se fler av våra projekt

Företaget som ger industrin service i form av reparation och legotillverkning i egen verkstad, samt utför montage, reparation och service hos kund. Du är välkommen att kontakta oss för mer information.